Annons

Annons

Annons

opinionTrafiken på E6

Aktuella frågor
”Investera i järnväg istället för i E6:an.”

Nya satsningar måste vara klimatsmarta, energieffektiva och kapacitetsstarka, skriver Mätta Ivarsson och Kami Timothy Petersen, Miljöpartiet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Södra stambanan är Sveriges svåraste flaskhals för tågtrafiken. Eftersom godståg och fjärrtåg får gå före de regionala Pågatågen finns det risk för att avgångar som är viktiga för pendlare dras in, skriver artikelförfattarna.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Sydsvenska handelskammarens regionchef för policyfrågor, Ellen Dahl, resonerar klokt, men landar fel (Aktuella frågor 12/9). Hon har helt rätt när det gäller att regeringen satsar för lite på skånsk infrastruktur. Få platser i Sverige ser lika mycket gods svischa förbi med både startpunkt och ändpunkt långt ifrån den egna regionen.

När den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029 kommer än mer gods att transporteras via Skåne till kontinenten på vägar som redan är hårt belastade. Att i det läget inte satsa på ny infrastruktur i södra Sverige är ett nationellt svek.

Annons

Det finns ett stöd i Skåne för både utbyggd motorväg och fyrspårig järnväg, påpekar Ellen Dahl. Men infrastruktur kostar. Det går inte att prioritera miljardinvesteringar till både väg och järnväg samtidigt.

Annons

Låt oss därför vara tydliga med varför Miljöpartiet ser en investering i järnväg, istället för bilväg, som rätt väg att gå:

Trängseln - mer väg ger mer kö. Många som pendlar till jobbet startar och/eller slutar sin resa inne i en stad. Ellen Dahl jämför E6:an med väntrum på sjukhus, och påpekar att det kan vara lika stor trängsel i ett väntrum på ett litet sjukhus som på ett stort sjukhus, men fler personer kan behandlas på ett stort sjukhus – och fler personer kan förflyttas på en stor motorväg över ett dygn. Ska E6 ingå i en sådan jämförelse är vägnätet inne i städerna sjukhusets operationsrum. Även om E6 byggs ut finns det inte plats för fler vägfiler inne i städerna. Fler filer på motorvägen skapar mer trafik inne i städerna där köerna, bullret och föroreningarna ökar. Det bidrar på intet sätt till att göra städerna mer attraktiva.

Arbetsmarknaden – södra stambanan är redan Sveriges svåraste flaskhals för tågtrafiken. Eftersom godståg och fjärrtåg får gå före de regionala Pågatågen finns det risk för att avgångar som är viktiga för pendlare dras in. I förlängningen innebär det att människor får svårt att jobba på platser som inte ligger nära deras hem. Resultatet blir helt enkelt att arbetsmarknaden i Skåne krymper om inte järnvägen byggs ut.

Trafikexperterna – Aliaksei Laureshyn, docent i trafiksäkerhet vid Lunds tekniska högskola och Jack Bårström, samhällsplanerare på Trafikverket, har flera lösningar för att minska köbildningen på E6, till exempel påfartsregleringar, trängselavgifter och framförallt bättre kollektivtrafik. Ingen av dem förespråkar fler filer så som handelskammaren förordar.

Annons

Annons

Kapaciteten – ett nytt dubbelspår uppskattas motsvara 15 vägfiler.

Klimatet – när det gäller klimat- och miljöpåverkan utklassar järnvägen bilvägen. Ifjol skrev 227 svenska företag, som tillsammans omsätter över 1 000 miljarder svenska kronor, ett debattinlägg i Aftonbladet där det slogs fast att klimatfrågan måste tas på allvar. Vi hoppas att Sydsvenska handelskammaren hjälper till med det. När ny infrastruktur för mångmiljardbelopp ska byggas måste miljö- och klimatfrågan vara i centrum.

Företrädare för Sydsvenska handelskammaren kan tala sig varma för både järnvägssatsningar och utbyggnaden av fler filer på E6:an. Men politiker har i uppgift att prioritera. Speciellt om Skåne ska få gehör från statlig nivå och äntligen få miljardsatsningar. År 2023 bör inga politiker hålla sig fast i infrastrukturtänk från nittonhundratalet. Nya satsningar måste vara klimatsmarta, energieffektiva och kapacitetsstarka. Det hoppas vi att Sydsvenska handelskammaren kan skriva under på.

SKRIBENTERNA

Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne

Kami Timothy Petersen, ledamot för Miljöpartiet i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan