Annons

Annons

Annons

kulturLäskrisen

Tre krav för att få barn att läsa

Sex kulturchefer i ett gemensamt upprop mot läskrisen.

Det här är en kulturartikel.Analys och värderingar är skribentens egna.

”Alla elever ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek”, är ett av kulturchefernas krav.

Bild: Claudio Bresciani / TT

Annons

Denna text publiceras i samarbete mellan de sex stora kultursidorna.

Barn och unga i Sverige läser allt mindre. Krisen slår brett, de flesta undersökningar visar att läsningen minskar i nästan alla grupper.

Orsakerna är många. Bibliotek stängs och bara knappt hälften av landets elever har tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Skillnaderna ökar mellan barn beroende på socioekonomisk bakgrund, och skolan har blivit allt sämre på att kompensera för gapen. Konkurrensen från skärmar och sociala medier blir allt hårdare.

Annons

Läsning är nyckeln till bildning och till historien, men också en förutsättning för människans frihet. Det barn som inte lär sig läsa ordentligt kommer som vuxen att sakna de redskap som krävs för att kunna fullgöra sitt medborgaruppdrag. Idag når 20 procent av 15-åringarna inte över basnivån i läsförståelse. Det är ett enormt misslyckande.

Annons

Att lära sig läsa är att lära sig tänka, och läskrisen hotar i förlängningen både demokratin och den enskildes möjlighet att växa. Vi menar att det är ett gemensamt samhällsintresse att ge alla barn och unga både läskunskaper och vägar in i skönlitteraturen. Vi menar också att skolan måste ta det ansvaret, och att politiken måste se till att resurser och verktyg finns på plats.

Idag har många elever inte tillgång till egna läromedel, eller till egna skönlitterära böcker. Idag har de privata skolkoncernerna ekonomiska incitament att strunta i att satsa på bibliotek. Det är ett fattigdomsbevis i ett rikt land.

Vi har ansvar för landets största kultursidor och är oense om mycket. Men om detta är vi överens: det behövs krafttag för att stoppa läskrisen. Vi uppmanar politiker från höger till vänster att ställa sig bakom dessa krav:

• Alla skolor ska ge eleverna tillgång till egna, tryckta, skönlitterära böcker att läsa.

Annons

• Alla elever ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek. Förra veckans besked från regeringen om en satsning på skolbibliotek är ett bra men otillräckligt första steg.

• Vi vill se en satsning på läsning i hela grundskolan, med målet att jämna ut skillnaderna i läsförmåga.

Johan Hilton, Göteborgs-Posten

Lisa Irenius, Svenska Dagbladet

Victor Malm, Expressen

Karin Pettersson, Aftonbladet

Björn Wiman, Dagens Nyheter

Ida Ölmedal, Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan