Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Prenumerations- och användarvillkor

Vänligen notera att den 1 juni 2021 kommer dessa villkor att överlåtas från Sydsvenska Dagbladets AB (org.nr 556002-7608) till koncernbolaget Bonnier News AB (org.nr. 559080-0917). Villkoren kommer samtidigt att uppdateras, se uppdaterade villkor här: bonniernewslocal.se/nya-villkor
Allmänt
Genom att du köper en prenumeration och skapar ett konto hos Sydsvenska Dagbladets AB, org.nr. 556002-7608 (nedan kallat HD-Sydsvenskan) accepterar du våra vid var tid gällande villkor för prenumerationen och därtill hörande användarkonto. I och med att du accepterar de villkoren uppstår ett bindande avtal mellan dig och HD-Sydsvenskan. För att handla av oss måste du vara 18 år och myndig.
Genom ditt köp intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga. Köper du någon av våra produkter via App Store ingår du ett avtal med App Store och vi hänvisar dig till deras villkor för köp. Vi kommer inte att kunna ge dig någon kundservice. Prenumererar du på papperstidningen ingår e-tidningen i din prenumeration. Med papperstidning avses också sådant material som finns ibladat i papperstidningen, t ex redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial, samhällsinformation m.m.
Genom att teckna en prenumeration accepterar du att ta emot såväl tidningen som ibladat material. Allt innehåll såsom text, filer, bilder, grafik, teckningar, foton, videos, musik eller annat material som publiceras av oss i våra digitala kanaler är skyddat av Lagen om upphovsrätt (1960:729). Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av sådant innehåll, såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål, är förbjuden och förutsätter tillstånd av oss.
Betalning
Du betalar din prenumeration i förskott. Vi äger rätt att ta ut faktureringsavgift, påminnelseavgift samt, vid utebliven betalning, debitera dröjsmålsränta från förfallodagen. En prenumeration kan betalas via faktura, PDF-faktura, autogiro, konto- eller kreditkort samt i vissa fall via Klarna. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.
Leverans
När du har köpt en prenumeration har du, efter inloggning med det konto du skapat vid registreringen, direkt tillgång till de digitala kanalerna som omfattas av din prenumeration. Har du beställt en papperstidning kommer du inom några dagar även att få tidningen hemburen och din prenumeration har startdatum fr o m denna dag.
E-tidning
Vår e-tidning har utgivning alla dagar under året. När du har köpt en prenumeration, som även omfattar e-tidningen, finns den tillgänglig direkt i appen och på vår sajt (efter inloggning). Vår strävan är att senast kl 03.00 (svensk tid) varje morgon tillgängliggöra dagens tidning. HD-Sydsvenskan åtar sig att omsorgsfullt underhålla och vårda de system som är aktuella för att i högsta möjliga utsträckning tillhandahålla leverans.
HD-Sydsvenskan är emellertid befriad från fullgörelse av sina förpliktelser enligt detta avtal, liksom även från skyldighet att erlägga skadestånd, i den mån fullgörelsen hindras av omständighet utanför HD-Sydsvenskan kontroll såsom exempelvis krig, myndighetsbeslut, strejk eller annan allvarlig arbetskonflikt, naturkatastrof, brandskada, brist på elektrisk ström eller annan jämförlig omständighet.
Vid hemburen tidning
Tänk på att brevlådan måste vara väl placerad för att säkra utdelningen.
Vid utebliven, försenad eller skadad tidning skall reklamationer ske via talsvar 0771-87 30 30 alternativt via kundwebb eller sydsvenskan.se/profil . Där hittar du även aktuell information om din leverans. Vårt ekonomiska ansvar begränsas till av dig anmälda uteblivna exemplar och till prenumerationspriset för dessa, vilket innebär att prenumerationen efter anmälan förlängs med motsvarande antal dagar.
HD-Sydsvenskan reserverar sig dock för att leverans av tidningen kan påverkas till följd av ändrade förhållanden hos de utbärningsbolag vi anlitar, till exempel med andra intervaller än varje dag. Du kommer att meddelas vid sådan eventuell förändring.
Tidningen står fri från ansvar för förlust, skada eller förseningar som orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk, lock-out, blockad eller annan omständighet som vi inte kunde ha räknat med och vars följder vi inte kunde ha undvikit eller övervunnit.
Du kan själv enkelt göra adressändringar och uppehåll via vår kundwebb. Vid ett tillfälligt uppehåll förlängs prenumerationen med det antal dagar som överstiger de 30 första. Det går inte att göra uppehåll på våra digitala produkter.
Tillsvidareprenumeration
Tillsvidareprenumeration är den vanligaste prenumerationsformen, vilken innebär att prenumerationen varar en viss period och förlängs med samma eller annan överenskommen period om du inte själv säger upp prenumerationen senast fyra (4) dagar innan prenumerationens upphörande. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. HD-Sydsvenskan äger rätten att stoppa prenumerationen vid utebliven betalning. Återbetalning medges ej vid förtida uppsägning av prenumerationen. Om en avbeställning görs på en prenumeration, där hemburen tidning ingår, återbetalas resterande belopp endast vid dödsfall eller flytt till ort utanför vårt spridningsområde. Vi tar då ut 50 kr i administrativ avgift.
Tidsbestämd prenumeration
En tidsbestämd prenumeration varar under den period som överenskommen och anges i orderbekräftelsen och/eller på prenumerationsfakturan. För att undvika avbrott i prenumerationen efter denna period, vänligen hör av dig till oss senast några dagar innan prenumerationen upphör att gälla.
Information om ångerrätt
Om du tecknar en prenumeration som privatperson, så har du rätt att ångra ditt köp. Du ska då meddela oss inom 14 dagar från det att du har erhållit första numret av tidningen, eller vid digital prenumeration inom 14 dagar från din beställning. På Konsumentverkets hemsida finns det en blankett som du kan använda dig av. Om prenumerationen redan är betald kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Om du har betalat med kontokort så sätts pengarna in på samma kort som du använde vid betalningen. Om du har betalat via Klarna, så återbetalas pengarna via dem.
Användarkonto
För att få tillgång till våra digitala kanaler måste du skapa ett användarkonto hos oss. Genom att skapa ett konto hos oss äger du rätt att använda detta för privat, icke-kommersiellt bruk. Med kontot får du ha max fem (5) samtida inloggningar. Vid misstanke om missbruk äger vi rätt att stänga av kontot. Innehavaren av kontot ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta och uppdateras vid behov. Du uppmanas att förvara dina användaruppgifter säkert och oåtkomliga för andra personer.
Cookies
Vi använder oss av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på våra webbsidor. Läs mer om vår cookieanvändning här.
Behandling av personuppgifter
HD-Sydsvenskan behandlar dina personuppgifter i enlighet med Bonnier News personuppgiftspolicy. Läs mer här.
Villkorsändring
Vi har rätt att ensidigt ändra dessa villkor. Ev förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor har meddelats prenumeranten genom att ha hållits tillgängliga här på sajten. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i villkoren har du som kund rätt att säga upp ditt avtal i förtid. Återbetalning av redan gjord betalning kommer inte att ske.